BLUEMED İnisiyatifi Çalıştayı TÜBİTAK’ta Düzenlendi

-A +A

Akdeniz’de mavi meslekler ve mavi büyüme konularında sürdürülebilir yönetim ve kullanımı desteklemek için araştırma ve yenilik faaliyetlerinin koordinasyonunun güçlendirilmesini esas alarak, Akdeniz ile ilgili ortak bir vizyonun geliştirilmesini amaçlayan BLUEMED İnisiyatifi’nin, Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemine, ülkemiz katkılarının oluşturulabilmesi amacıyla 27 Haziran 2018 tarihinde TÜBİTAK’ta bir çalıştay düzenlendi.

Avrupa Birliği öncülüğünde bir girişim olan BLUEMED İnisiyatifi konuları ile ilgili çeşitli Bakanlık ve üniversitelerden 45 katılımcının yer aldığı çalıştay, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Ardından BLUEMED İnisiyatifi Çalışma Grubu Üyesi ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından; Mavi Ekonomi ve Akdeniz, Akdeniz İçin Birlik, BLUEMED İnisiyatifi, inisiyatifin gelişimi, BLUEMED Koordinasyon ve Destek Aksiyonu ile Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemi hakkında bilgiler verildi. Çalıştayda ayrıca, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi söz konusu gündeme Bakanlık ve TÜBİTAK birimlerinin öneri ve katkılarını paylaştı. Ülkemiz önceliklerinin anılan gündeme nasıl yansıtılabileceği konuları katılımcılar tarafından görüşüldü.

BLUEMED İnsiyatifi Çalıştayına; Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından çok sayıda temsilci katıldı. Ayrıca çalıştaya Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Çukurova Kalkınma Ajansından da akademisyenler ve temsilciler katıldı.

Çalıştayın sonunda, anılan Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemine ülkemiz katkısının oluşturularak Avrupa Komisyonu ile paylaşılabilmesi için tüm katılımcılardan görüş ve önerilerini toplantıda görüşülen şekilde iletmeleri istendi. 

29.06.2018