TÜBİTAK Başkanlık Binası ve Logosu

Başkanlık Birimleri

 • BİLİM KURULU
 • BAŞKANLIK
  • İç Denetim Birimi Başkanlığı
  • Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı - BTYPDB
   • BTYK Sekreteryası ve Ulusal Stratejiler Birimi
   • BTY Yönetişim Mekanizmaları Birimi
   • Veri Analizi ve Değerlendirme Birimi
   • Kalite Yönetimi ve Verimlilik Birimi
  • Özel Kalem Müdürlüğü
   • Bilim Kurulu Sekretarya Birimi
   • Özel Evrak Birimi
 • Danışmanlar
 • Hukuk Hizmetleri Başkanlığı
  • Mevzuat, Düzenlemeler ve Bilgi Edinme Birimi
  • Dava Takip Birimi
  • Gebze Hukuk Hizmetleri Birimi
 • Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı
  • Fikri Mülkiyet Müdürlüğü
  • Ticarileştirme Müdürlüğü
  • Mali İşler Müdürlüğü
 • Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı - TEYDEB
  • Teknoloji ve  Yenilik Destekleme Programları Başkan Yardımcılığı
   • Makine ve İmalat Teknolojileri Grubu
   • Malzeme, Metalurji ve Kimya Tekn. Grubu
   • Elektrik, Elektronik Teknolojileri Grubu
   • Bilişim Teknolojileri Grubu
   • Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Tekn. Grubu
   • Ulaştırma, Savunma, Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu
   • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü
   • Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü
   • Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu
   • Girişim Sermayesi Destekleme Grubu
   • Girişimcilik Destekleme Grubu
   • Öncelikli Teknoloji Alanları Destekleme Grubu
 • Çağrılı Destek Programları Başkanlığı
  • Çağrılı Destek Programları Başkan Yardımcılığı
   • Temel Bilimler Araştırma Destek Grubu
   • İnsan ve Toplum Araştırmaları Destek Grubu
   • Yaşam Bilimleri Araştırma Destek Grubu
   • Mühendislik Bilimleri Araştırma Destek Grubu
   • Ar-Ge Destek Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu
  • Çağrılı Destek Programları Başkan Yardımcılığı
   • Kapasite Artırımı Destekleri Grubu
   • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü
   • Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü
  • Destek Program Süreçleri Yönetim ve İzleme Müdürlüğü
 • Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
 • Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE)
 • Başkan Yardımcısı
  • Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
   • İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
   • AB Çerçeve Programları Müdürlüğü
  • Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)
  • TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG)
  • Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL)
  • Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)
  • Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)
  • Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
 • Başkan Yardımcısı
  • Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
  • Merkez ve Enstitüler Eşgüdüm Birimi
 • Başkan Yardımcısı
  • Araştırma Destek Programları Başkanlığı - ARDEB
   • Araştırma Destek Programları Başkan Yardımcılığı
    • Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu - KBAG
    • Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu - MFAG
    • Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu - SBAG
    • Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu - EEEAG
    • Mühendislik Araştırma Destek Grubu - MAG
    • Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu - ÇAYDAG
    • Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu - TOVAG
    • Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu - SOBAG
    • Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu - SAVTAG
    • Uzay Araştırma Destek Grubu
    • Kamu Araştırmaları Destek Grubu - KAMAG
    • Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü - ETAP
    • Destek Programları Müdürlüğü - DPM
    • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü - MADES
   • Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
    • Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü
    • Akademik Dergiler Müdürlüğü
    • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü
    • Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü
    • Kitaplar Müdürlüğü
    • Bilim Merkezleri Müdürlüğü
   • Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı - BİDEB
    • Etkinlik Destekleri ve Eğitim Bursları Müdürlüğü
    • Araştırma Burs ve Destekleri Müdürlüğü
    • Yarışma Programları Müdürlüğü
    • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü
    • Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü
  • Başkan Yardımcısı
 • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcısı
  • Kurumsal İletişim Müdürlüğü
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
   • İş Uygulamaları ve Yazılım Geliştirme Müdürlüğü
   • Sistem ve İşletim Müdürlüğü
   • Bilgi Güvenliği Müdürlü
  • İdari Hizmetler Daire Başkanlığı
   • Yapım, Bakım ve İşletme Müdürlüğü
   • Satınalma Müdürlüğü
   • Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü
   • Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
   • Ayniyat ve Stok Kontrol Müdürlüğü
   • İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü
   • TÜBA Sekreterya Ofisi
   • Seyahat İşleri Birimi
   • İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
   • Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü
   • Bütçe ve Performans Müdürlüğü
   • İç Kontrol Müdürlüğü
   • Stratejik yönetim ve Planlama Müdürlüğü
  • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
   • Özlük İşleri Müdürlüğü
   • Eğitim ve Gelişim Müdürlüğü
   • İnsan Kaynakları Planlama Müdürlüğü